Reglementen (Studentenstatuut, OER, etc)

Studentenstatuut

In het Studentenstatuut staan alle rechten en plichten van de student aan de TU Delft en andersom beschreven. In het statuut is onder andere informatie te vinden over garantiemaanden, inschrijving en rechtsbescherming.

Het statuut bestaat uit:

De invulling van het opleidingsgebonden deel wordt gedaan door de faculteiten. De facultaire regelingen gelden alleen voor de betreffende opleiding. Zij zijn plaatsgebonden en kunnen onderling verschillen.

Vragen over het studentenstatuut kun je voorleggen aan de studentendecanen van Student & Career Support:
Student & Career Support
T: 015 278 8004
E: studentandcareersupport@remove-this.tudelft.nl

Onderwijs- en Examenregelingen (OER), Uitvoeringsregelingen (UR) en Eindtermen

De OER regelt alle mogelijke zaken rond het onderwijs, de examens en de tentamens. Klik hier voor een overzicht.

Bachelor voor master regel

De bachelor moet zijn afgerond voor inschrijving in de master kan plaatsvinden. Meer hierover weten? Zie:
De Bachelor voor master regel.

Bindend studieadvies

De TU Delft hanteert in het eerste jaar van alle bacheloropleidingen een bindend studieadvies.
Klik hier voor meer meer informatie over het BSA.

Kiesreglement

Op 18 en 19 mei aanstaande zijn er weer studentenraadsverkiezingen. Voor deze verkiezingen gelden speciale regels die zijn opgenomen in het Kiesreglement van de TU Delft. De integrale tekst van het Kiesreglement kun je hier downloaden.

Huisregels TU Delft

In een grote organisatie als de TU Delft is het nodig afspraken te maken over het gebruik van gebouwen, terreinen en voorzieningen. Daarom heeft het College van Bestuur regels vastgesteld voor het gebruik hiervan door studenten en bezoekers:

Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen studenten en bezoekers Technische Universiteit Delft (Word, 57 kB)

© 2017 TU Delft

Metamenu